پانصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس قزاقستان

پانصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس قزاقستان
نگارش از Euronews

امسال مردم قزاقستان پانصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس قزاقستان را جشن می گیرند.

درباره بنای یادبود بنیانگذاران خان نشین قزاقستان

  • این بنا، مجسمه پیکرهای کری خان و ژانی بیک خان است
  • هر دو خان از نوادگان چنگیزخان بوده اند
  • ارتفاع مجسمه ها ۱۲ متر است
  • از مجسمه ها در سال ۲۰۱۲ پرده برداری شد و جنس آن برنز خالص است
  • سازنده مجسمه رینات آبنوف است که معمار و اهل آستانه است

برای یادبود بنیانگذاران قزاقستان، مجسمه های در سال ۲۰۱۰ دربخش قدیمی شهر آستانه، پایتخت ساخته شده است. مجسمه ها از جنس برنز و ارتفاع شان ۱۲ متر است.

مجسمه ها، پیکر نخستین خان های قزاق را می نمایند: کری خان و ژانی بیک خان که از نوادگان چنگیز بودند.

یک راهنمای گردشری شهر آستانه می گوید: «این مجسمه ها نماد تلاش مردم قزاق برای رسیدن به استقلال و یاد آور اهمیت تاریخ است.»