اسپرم

More about this topic

آگهی
میزان اسپرم‌ها رو به کاهش است
در حال نمایش بعدی
جنین شناس، ریک اسلیفکین، برخی از اسپرم‌های منجمد ذخیره شده را نمایش می‌دهد
در حال نمایش بعدی
پدر و مادر سرباز اسرائیلی در مراسم تشییع و تدفین، مه ۲۰۲۰
در حال نمایش بعدی