آکسفام

More about this topic

واکسن احتمالی بیماری «کووید ۱۹»
در حال نمایش بعدی
هشدار آکسفام: کرونا ۵۰۰ میلیون نفر را فقیر می‌کند
در حال نمایش بعدی
گزارش آکسفام: ثروت ۲۶ نفر معادل دارایی‌ نیمی از مردم جهان است
در حال نمایش بعدی
آگهی