More about this topic

تصویری از الیزابت دوم در خیابان‌های لندن
در حال نمایش بعدی
چارلز سوم پادشاه بریتانیا
در حال نمایش بعدی
ملکه بریتانیا و جان اف کندی، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۶۱Photo Gallery
در حال نمایش بعدی
ملکه بریتانیا و شاه ایران در سال ۱۹۵۹Photo Gallery
در حال نمایش بعدی
آگهی
الیزابت دوم، ملکه بریتانیا
در حال نمایش بعدی
الیزابت دوم ملکه بریتانیا
در حال نمایش بعدی
تصویر پادشاه پیشین دانمارک در عصر وایکینگ‌ها و لوگوی بلوتوث
در حال نمایش بعدی
ملکه الیزابت دوم پس از ماه‌ها در انظار عمومی ظاهر شد
در حال نمایش بعدی
شاهزاده اندرو و ویرجینیا جوفری
در حال نمایش بعدی
Britain's Queen Elizabeth II with Camilla, Duchess of Cornwall
در حال نمایش بعدی
خاندان امپراتوری ژاپن در سال ۲۰۱۵
در حال نمایش بعدی
موزه خودروهای تاریخی ایران
در حال نمایش بعدی
ملکه ۹۵ ساله بریتانیا
در حال نمایش بعدی