کشمیر

موضوعات داغ روز

More about this topic

انتقادها در هند به پیشنهاد ترامپ برای میانجیگری در بحران کشمیر
در حال نمایش بعدی
آگهی
مد شدن سبیل مدل خلبان اسیر هندی
در حال نمایش بعدی
تبادل آتش هند و پاکستان در کشمیر؛ قدرت‌های جهانی خواستار خویشتنداری دو قدرت اتمی شدند
در حال نمایش بعدی
تنش میان هند و پاکستان؛ ۸۰۰ پرواز بین‌المللی مختل شد
در حال نمایش بعدی