More about this topic

آگهی
دشواری بزرگترین نبرد با داعش؛ پنجاه هزار غیرنظامی در فلوجه گرفتارند
در حال نمایش بعدی
تشدید درگیری ها در فلوجه هزاران تن از ساکنان این شهر را وادار به ترک خانه هایشان کرد
در حال نمایش بعدی
عملیات آزادسازی فلوجه؛ پیشروی ارتش عراق در مناطقی از شهر الکرمه
در حال نمایش بعدی