Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

More about this topic

نخست وزیر لهستان، ماتئوش موراویسکی، در سمت چپ، و نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان
در حال نمایش بعدی
کاترین اشمیت که به کمک و حمایت از مهاجرت غیرقانونی در ایتالیا متهم شده است
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی
در حال نمایش بعدی
آگهی
کشتی نیروی مرزی بریتانیا گروهی از افرادی که گمان می‌رود مهاجر هستند را به جنوب انگلستان منتقل می‌کند.
در حال نمایش بعدی
migrant boat
در حال نمایش بعدی
عملیات نیروهای ویژه ایتالیا
در حال نمایش بعدی
شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا
در حال نمایش بعدی
ورودی فرودگاه هیترو در لندن
در حال نمایش بعدی
مهاجرت و اخذ تابعیت در فرانسه
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی
در حال نمایش بعدی
درخواست اقامت اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی
Gregory Bull
در حال نمایش بعدی
اردوگاه پناهجویان در یونان
در حال نمایش بعدی