کوپ۲۸

موضوعات داغ روز

More about this topic

عکس دسته‌جمعی نمایندگان کشورهای امضا کننده بیانیه سه برابر کردن ظرفیت انرژی هسته ای تا سال ۲۰۵۰
در حال نمایش بعدی
خبرهای ایران و جهان
در حال نمایش بعدی
دبی چند روز مانده تا نشست کوپ ۲۸
در حال نمایش بعدی
آگهی