More about this topic

انفجار مرگبار در نزدیکی شهر الباب سوریه یک روز پس از شکست داعش
در حال نمایش بعدی
آگهی
انفجارهای پیاپی وزارت دفاع افغانستان و مرکز کابل را لرزاند
در حال نمایش بعدی