More about this topic

پناهجو

موضوعات داغ روز

More about this topic

جمع‌آوری جنازه پناهجویانی که قایق حامل آنها در سواحل جنوبی ایتالیا غرق شد
در حال نمایش بعدی
آگهی
تصویر آرشیوی است
در حال نمایش بعدی
پناهجویان در بندری در جنوب بریتانیا
در حال نمایش بعدی
عکس آرشیوی از قایق پناهجویان روهینگیایی
در حال نمایش بعدی
عکس آرشیوی از یک پناهجوی افغان در یونان
در حال نمایش بعدی
کمپ پناهجویان در یونان
در حال نمایش بعدی
کشتی حامل پناهجویان
در حال نمایش بعدی