اسطوره های فضا؛ اولین قدمهای بشر روی کره ماه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسطوره های فضا؛ اولین قدمهای بشر روی کره ماه

پنجاه سال پیش ماماوریت فضایی روی ماه خیلی سخت و دشوارتر از امروز بود.

فرانک دو وینه رئیس مرکز آموزش فضانوردی اروپا می گوید که زمان فرود انسان روی ماه در ماموریت آپولو ۱۱، هشت سال داشته است. او می افزاید: «اولین خاطره من از مأموریت های آپولو موقعی بود که روی ماه فرود آمد. هشت سالم بود و یادم می آید که پدرومادرم مرا بیدار کردند که فرود روی ماه را ببینم که البته برای من واقعه خاصی بود.»

از نظر فضانورد بلژیکی اولین ماموریتهای فضایی الهام بخش پژوهشهای علمی نسلهای آینده بوده است: «مأموریت های فضایی مثل مأموریت های آپولو برای نسلهای آینده الهام بخش است. مأموریتهای آپولو محرک بزرگی در پیشرفت علم و فناوری بود. برای نمونه می توانید به تعداد دانشجویان دوره دکترا در آن زمان در آمریکا و همینطور اینجا در اروپا نگاهی بیاندازید.»

فضانورد سابق آژانس فضایی اروپا می افزاید: «باید به ماه برویم و آن را بکاویم و ببینیم آیا می توانیم از منابعی که در ماه هست بهره برداری کنیم و آیا می توانیم آن را به صورت اولین پله برای رفتن به سیارات دورتر به کار ببریم و رؤیایمان را که رسیدن پای بشر به مریخ است، تحقق ببخشیم.»