شمارش معکوس فضانوردان برای رفتن به ایستگاه بین المللی فضایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شمارش معکوس فضانوردان برای رفتن به ایستگاه بین المللی فضایی

توما پسکه، فضانورد فرانسوی آژانس فضایی اروپا آخرین جلسه دوره آموزشی آزمایشگاه ناسا در مرکز فضایی جانسون، واقع در هوستون را می گذارند. این آخرین جلسه شنا با لباس فضانودی در استخری است که فضای مشابه ایستگاه بین المللی فضایی دارد و می تواند بهترین وضعیت مشابه فضا و بدون نیروی جاذبه را بازسازی کند.

این فضانورد فرانسوی می گوید: «از نظر فیزیکی سخت است، دشوارترین بخش این برنامه آموزشی و یکی از واقعی ترین تجربه ها است. وقتی شش ساعت در استخر هستی، خسته می شوی ولی همزمان حس می کنی در ایستگاه بین المللی فضایی هستی. به اطراف نگاه می کنی و یک چیز می بینی و گاهی جهت یابی را از دست می دهی. این حالتی است که در فضا به انسان دست می دهد.»

دوره آموزشی یکساله این فضانورد با وظایف علمی متنوع همراه بود. در مرکز آموزشی ناسا او همراه با پائولو نسپولی، فضانورد ایتالیایی است که او نیز قرار است سال آینده به ایستگاه بین المللی فضایی برود. فضانورد ۵۹ ساله در باره سومین و آخرین سفر فضایی خود می گوید: «به انتهای فعالیت حرفه ای نزدیک می شوم و حال می توانم آخرین پرواز به فضا را انجام دهم. این سفر در واقع کاربست همه دانش و اطلاعات فنی من خواهد بود.»

ماموریت آینده، نهمین دوره اقامت طولانی در ایستگاه بین المللی فضایی است. ظرفیت و دستاوردهای این ایستگاه مدیون تلاش های کارشناسان بین المللی در عرصه های مختلف علمی و سیاسی است.