یک تیر و دونشان اروپا با حفظ برجام؛ پاسخ به آمریکا و حفظ ایران درتوافق

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور  & masoumi Behnam
یک تیر و دونشان اروپا با حفظ برجام؛ پاسخ به آمریکا و حفظ ایران درتوافق

اروپا از روز جمعه با قاطعیت اعلام کرد برجام را حفظ خواهد کرد و با وضع قوانین جدید برای شرکت های اروپایی که با ایران کار می کنند راهکار ماندن آنها در ایران را فراهم خواهد کرد. درباره چالش های اروپا در این زمینه با اریک براتبرگ، مسئول بخش اروپایی موسسه کارنگی گفتگو کردیم.

یورونیوز: اروپا چگونه می خواهد و می تواند برجام را حفظ کند؟

اریک براتبرگ: فکر می کنم اروپا سعی می کند در مقابل تصمیم ترامپ دربرابر خروج از برجام و تحریم های احتمالا جدید و سخت تر این کشور واکنش قاطعی نشان دهد. اتحادیه اروپا با یک تیر دو نشان می زند. در بدو امر از امروز نشان داد که با اجرای مقررات بلوکه کردن تحریم ها به هرترتیب قصد دارد در مقابل ایالات متحده بایستد و همزمان به ایران هم نشان می دهد که از این کشور انتظار دارد در برجام باقی و به مفاد آن متعهد بماند. همچنین از این طریق به دیگر کشورهای حاضر در برجام نشان می دهد که ایران به برجام متعهد خواهد ماند.

بیشتر بخوانید:

یورونیوز: آیا اروپا می تواند تنها با وضع «مقررات بلوکه کردن تحریم ها» برجام را حفظ کند؟

اریک براتبرگ: سوال اصلی اینجاست که اروپا چگونه می تواند مکانیسم «مقررات بلوکه کردن تحریم ها» را دوباره در این چالش بکار بگیرد. اروپا پس از تصویب این قانون در دهه ۹۰ میلادی که قرار بود در تجارت با کوبا بکار گرفته شود دیگر این قانون را اجرایی و عملی نکرده است.

حال معلوم نیست اجرای چنین قانونی بتواند آیا شرکت های اروپایی را راضی کند تا در ایران بمانند. و در صورتی که ایالات متحده تصمیم به وضع تحریم های جدید که در برنامه کاری دونالد ترامپ وجود دارد، بگیرد دیگر شانس ماندن شرکت های اروپایی بسیار کاهش می یابد. به این ترتیب اروپا ناگزیر است در این زمینه با آمریکا و نه ایران در درجه اول مذاکره کند.

خبرنگار • نیما قدکپور

ویرایشگر ویدئو • نیما قدکپور