بازمانده هولوکاست: مادرم تنها قهرمان زندگی من است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازمانده هولوکاست: مادرم تنها قهرمان زندگی من است

دوازدهم آوریل یکی از مهم ترین روزهای یادبود هولوکاست، نسل کشی یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی در کوره های آدم سوزی در لهستان هستند. سیمون گرونوفسکی ۸۶ ساله یکی از بازمانده های اردوگاه های کار اجباری است.

دکترای حقوق و زاده بلژیک در یازده سالگی با قطارهای نازی ها به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شد. وی در مصاحبه با یورونیوز می گوید: « در یازده سالگی من را در قطارهایی که بسوی اردوگاه های کار اجباری می رفتند قراردادند. در آنزمان نمی دانستم که محکوم به مرگ هستم. معجزه ای رخ داد و من از قطار بیرون پریدم و فرار کردم. انسان های بزرگی به من کمک کردند. و همه اینها تنها به خاطر اینکه من یک یهودی زاده بودم.»

مادر و خواهر او که در قطار همراه او بودند وی را تشویق می کنند تا به هر قیمتی از قطار بپرد. او هم که نمی دانست چه سرنوشتی در انتظار او است از قطار پرید و جان خود را نجات داد. مادر و خواهر که در واگن مشهور شماره ۲۰ بودند به اردوگاه آشوویتس فرستاده شدند و در آن جا جان خود را از دست دادند. خواهر سیمون گرونوفسکی تنها هجده سال داشت.

سیمون گرونوفسکی می گوید: «من از قطار به اجبار مادرم پریدم. اگر مادرم می خواست که با او بمانم حتما با او می ماندم. و اگر با او می ماندم من هم امروز در دنیا نبودم. مادرم زندگی من را نجات داد و او همیشه برای من یک قهرمان واقعی خواهد بود.»

یورونیوز درباره یهودی ستیزی و قدرت گرفتن راست های افراطی با این مردی که فجایع جنگ دوم جهانی را از نزدیک تجربه کرده است، گفتگو کرد.

وی درباره یهودی ستیزی که دوباره اروپا با آن گرفتار است می گوید: «کاملا متوجه می شوم که کسانی هستند که از یهودیان خوششان نمی آید اما کاری هم با آنها ندارند. اما زمانی که یهودی ستیزی به یک نفرت و آرزوی خانمان برانداز تبدیل می شود این بسیار خطرناک است. البته من به آینده امیدوار هستم و فکرمی کنم نیک سیرتی انسان بار دیگر در او متبلور خواهد شد.»