مخالفت دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با درخواست مجارستان و اسلواکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالفت دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با درخواست مجارستان و اسلواکی

دادستان عالی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با درخواست اسلواکی و مجارستان مبنی بر عدم پذیرش مهاجران در این کشورها مخالفت کرد.

این دو کشور شرق اروپا با تصمیم پذیرش و اسکان مهاجران در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپایی مخالف هستند و می گویند نهادهای بروکسل حق ندارد در سیاست های داخلی این کشورها مداخله کند.

دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا می گوید: « حالا با تاییدیه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می توان گفت کشورهای عضو باید روند اسکان پناهجویان به اندازه گنجایشهای تعیین شده را رعایت کنند. نزدیک به یک ماه وقت هست تا دولتها در این کشورها به تصمیم اتحادیه اروپا تن دهند.»

با این حال اسلواکی و مجارستان همچنان با تصمیم دادگاه اروپایی مخالفت می کنند و می گویند در پروژه اسکان پناهجویان نقشی ایفا نخواهند کرد.

وزیردادگستری مجارستان با انتقاد از جورج سوروس، بنیانگذار مجاری تبار بنیاد سوروس می گوید: «این پروژه اسکان پناهجویان در راستای پروژه های جورج سوروس و اتحادیه و کمیسیون اروپایی است. بدلیل اینکه مساله مورد بحث در اینباره تنها سیاسی است و اتحادیه با استناد به مدارک حقوقی می خواهد خواست خود را تحمیل کند.»

گرایش عمومی در مجارستان و اسلواکی مانند لهستان و بسیاری دیگر ازکشورهای شرق اروپا مهاجرستیز است و بالتبع دولتهایی هم که در این کشورها قدرت را در دست دارند به گرایش راست افراطی اروپا نزدیک ترند.