عتیقه های سوریه و عراق منبع مالی حملات تروریستی پاریس و بروکسل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عتیقه های سوریه و عراق منبع مالی حملات تروریستی پاریس و بروکسل

کمیسیون اروپا می خواهد با قطع کردن یکی از مهمترین منابع مالی اسلام گرایان افراطی با تروریسم مبارزه کند. این نهاد اروپایی قصد دارد با قاچاقجیان عتیقه و اشیا قیمتی که مشتریان اسلام گرایان هستند برخوردهای شدیدتری داشته باشد. برای

پیر مسکویسی کمیسر اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا می گوید اروپا ناگزیر است ساختار اقتصادی ترویستها را برای از بین بردن آنها، در هم بکوبد.

پیر مسکویسی: «این کار ما یک مبارزه ایدئولوژیک با داعش است. می دانیم که داعش منابع مالی غیرقانونی زیادی دارد. آنها سالیانه بین دو تا پنج میلیارد یورو از فروش عتیقه جات و اشیا قیمتی قدیمی سودآوری می کند. آنها از این پولها برای حملات تروریستی گسترده در پاریس و بروکسل استفاده شده است. با حمله به منابع مالی این گروه می توانیم قدرت این گروه را کاهش دهیم.»

از این پس موزه ها و گالریها ناگزیر باید برای خرید و فروش اشیا عتیقه و تاریخی از مجوزهای تحت نظارت کمیسیون اروپایی استفاده کنند.

برای فدریک لور، خبرنگار مجله پاری مچ در بروکسل این منابع مالی اجازه برنامه ریزی حملات پاریس و بروکسل را داده اند.

فدریک لور می گوید: «چپاول سایتهای باستانی توسط گروه داعش هم مهمترین منابع مالی برای هزینه و حقوق جنگجویان این گروه است و هم بطور مستقیم منبع اصلی مالی حملات تروریستی بلژیک و پاریس بوده است. »

غارت و چپاول منابع تاریخی و اشیا به جای مانده توسط گروه داعش در عراق و سوریه به شکل گسترده ای در سه سال اخیر رخ داده ست. اینترپل اعلام کرده است سودآوری خرید و فروش غیرقانونی اشیا تاریخی و عتیقه به اندازه قاچاق اسلحه برای گروههای مافیایی و تروریستی بوده است.
پیشنهاد کمیسیون بزودی توسط کشورهای عضو اتحادیه به رای گذاشته می شود.