اروپا: وضعیت دموکراسی در ترکیه اولویت اتحادیه برای الحاق است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپا: وضعیت دموکراسی در ترکیه اولویت اتحادیه برای الحاق است

احتمال الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا هر چند ضعیف تر از همیشه شده است اما قرار است دوباره مذاکرات در این زمینه از سر گرفته شود.

نماینده چپهای آلمان در پارلمان اروپا می گوید: «اگر ترکیه طرح اصلاحات قانون اساسی که طی آن قدرت رییس جمهوری به قدرت مطلقه نزدیک می شود را به اجرا بگذارد و به ارزشهای دموکراتیک تن ندهد خوب به طبع خلاف معاهده کپنهاگ عمل کرده است. به این ترتیب مذاکرات الحاق لغو خواهد شد و راهی برای پیوستن ترکیه به اروپا نمی ماند.»

خبرنگار ما در همین زمینه با یک تحلیلگر مسایل ترکیه گفتگو کرد. صدا گورکان از اهمیت ترکیه برای اتحادیه اروپا می گوید: «اعضای اتحادیه اروپا همواره راه مذاکره برای ترکیه را بازگذاشته اند. با وجود اینکه چالشها در این زمینه بین اتحادیه اروپا و ترکیه بی شمارند و با این وجود ترکیه همواره یکی از مهمترین شرکای تجاری اروپا خواهد بود. در زمینه های اقتصادی مبارزه با تروریسم و بحران مهاجرت با یکدیگر همکاریهای تنگاتنگی وجود دارد. موضوعاتی که برای اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارند.»