پیامدهای سیاسی و اقتصادی برگزیت بر بریتانیا و ایرلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیامدهای سیاسی و اقتصادی برگزیت بر بریتانیا و ایرلند

برنامه «کندو کاو»، مجله امور بین الملل یورونیوز به مسایل سیاسی بریتانیا اختصاص دارد.

یکسال پیش اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای آری دادند. با اینکه برگزیت یک شبه متحقق نخواهد شد، با این حال پیامدهای این تصمیم در جنبه های مختلف از جمله تردید و بی ثباتی نسبت به آینده شهروندان بریتانیایی و کشورهای اروپا محسوس است. از طرف دیگر ایرلند شمالی قرار است در چارچوب برگزیت از اتحادیه اروپا خارج شود ولی تناقض در این است که جمهوری ایرلند نزدیکترین و طبیعی ترین همسایه ایرلند شمالی همچنان عضوی از اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. سفر و تجارت در مرز مشترک این دو ایرلند چگونه خواهد شد؟ دو کشوری که پس از دهه ها تنش سیاسی سرانجام بیست سال پیش به توافق دست یافتند. آیا محدودیتهای مرزی به اختلافها دامن زده و این آرامش را به مخاطره خواهد انداخت؟