نشست سالانه رهبران اروپا؛ بر سر مدیریت بحران مهاجرت توافق نشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نشست سالانه رهبران اروپا؛ بر سر مدیریت بحران مهاجرت توافق نشد

در آخرین روز نشست سالانه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل همانطور که انتظار می رفت برکسیت یکی از موضوعهای اصلی گفتگوها شد.

در این نشست ترزا می، نخست وزیر بریتانیا به کشورهای عضو اتحادیه قول داد به حقوق شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مقیم بریتانیا هستند در پنج سال آینده با احترام برخورد خواهد شد.

خانم می افزود که این شهروندان از بریتانیا اخراج نخواهند شد. با این حال ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که این سخنان برای اطمینان دادن به شهروندان اروپایی کافی نیست و تنها یک گام از نگاه کمیسیون اروپایی محسوب می شود.

وی باردیگر در کنفرانس خبری تاکید کرد که نشست سران اروپایی اولویتهای مهم دیگری به جز حل مساله برکسیت دارد و این موضوع باید شخصا از سوی میشل بارنیه، کمیسر برکسیت و دیوید دیوس، وزیر برکسیت بریتانیا مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس خبری تاکید کرد که قولهای خانم می درباره وضعیت شهروندان اروپایی بسیار دورتر از حد و اندازه های رهبران اروپایی است و این موضوع می تواند بحران بین طرفین مذاکره را شدت ببخشد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که در اولین نشست سران اروپایی شرکت می کرد نیز مورد توجه خبرنگاران و رسانه ها بود. در همین راستا کنفرانس مشترک خبری رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان با پوشش مهمی روبرو شد.

امانوئل ماکرون در این کنفرانس گفت: «توافق و اشتراک نظر میان آلمان و فرانسه می تواند پله ترقی پیشرفتهای اروپا در آینده باشد.»

آنچنان که پیشتر اشاره شده بود توافقی درباره مدیریت بحران مهاجرت در گفتگوهای دو روزه نشست سران اروپایی بدست نیامد. دست کم هیچ کدام ازرهبران نهادهای اروپایی، کمیسیون و پارلمان و شورای اتحادیه اروپا و یا رهبران کشورهای اروپایی اشاره ای به این موضوع در کنفرانسهای خبری نداشتند.