بحران مهاجرت؛ وضع تحریمهای جدید علیه قانون شکنان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران مهاجرت؛ وضع تحریمهای جدید علیه قانون شکنان اروپا

در حالیکه اروپا همچنان با بحران مهاجرت های غیرقانونی دست و
نچه نرم می کند آوراموپولوس کمیسر اروپایی در بخش مهاجرت می گوید از این پس کشورهای عضو اتحادیه که به قواعد و قوانین اروپایی مهاجرت تن ندهند مجازات می شوند و تحریمهای در انتظار این کشورها خواهد بود.

کمیسر بخش مهاجرت می گوید: « برای تمامی اعضای اتحادیه اروپا اجباری است تا به قوانین اروپایی تن دهند. تحریمهایی علیه کشورهای عضو که به اندازه ظرفیت نماینده نمی گیرند بکارگرفته می شود اما دقیقا نوع تحریمها از امروز مشخص نیستند. اما کشورها می توانند با تحریمها مواجه نشوند.»

نماینده لهستان در پارلمان اروپا مخالف نظر کمیسیون است و می گوید:
«معتقدم باید با هم بنشینیم و دوباره مذاکره کنیم، برخی از کشورها نمی توانند کشورهای دیگر را مجبور به کاری کنند بدلیل آنکه خود درگیر مشکلات داخلی خود هستند. در این روش هیچ اثری از اتحاد و همبستگی اروپایی وجود ندارد.»

از آغاز بحران مهاجرت های توده وار به اروپا برخی از کشورهای عضو از جمله آلمان ناگزیر بار اصلی مهاجران را به دوش کشیده اند در حالیکه اغلب کشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان و مجارستان تبعیض آمیزترین رفتارها را علیه پناهجویان داشته اند.

کمیسیون اروپایی وضع تحریمها را بدون اینکه هنوز تاییدیه از دادگاه اروپایی داشته باشد پی می گیرد. دادگاه اروپایی دست کم شکایاتی از دولتهای اسلواکی و مجارستان دریافت کرده است. این دادگاه تا پیش از ماه ژوییه حکم خود را صادر نخواهد کرد.