مشکل تردد مرزی میان ایرلند شمالی و جنوبی پس از برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مشکل تردد مرزی میان ایرلند شمالی و جنوبی پس از برکسیت

مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا برای روند خروج بریتانیا که به ایرلند سفر کرده، تلاش می کند تا پس از برکسیت دوباره مرز بسته ای میان جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی که متعلق به بریتانیاست، به وجود نیاید.

تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا در این زمینه گفت: «مسائل مربوط به برکسیت هر چه باشد، واقعا تمایل مشترکی وجود دارد برای آن که ایرلند شمالی را یک مورد ویژه در نظر بگیریم. باید تمام تلاشمان را بکنیم تا روند آشتی که آن را “توافق خوب جمعه” می نامیم، عملی شود. چالش هایی به واقع خطیر و دشوار در این میان هست. در حال حاضر ما منطقه مسافرتی مشترکی داریم که افراد از آنجا می توانند آزادانه در جزیره ایرلند میان بخش جنوبی و شمالی تردد کنند. نگه داشتن این منطقه حیاتی است.»

اختلاف میان شهروندانی عمدتا پروتستان که می خواهند جزئی از پادشاهی بریتانیا باشند و اقلیت کاتولیک که خواهان پیوستن به جمهوری ایرلند هستند، سی سال است که ایرلند شمالی را به صحنه خشونت و درگیری بدل ساخته است.