اخبار از بروکسل؛ رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن

ارائه برنامه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا برای اصلاح اتحادیه اروپا، دیدگاه دیمیتریس آورامپولوس، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا درباره طرح تقسیم پناهجویان و رای گیری درباره لغو مصونیت قضایی مارین لوپن در پارلمان اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.