اخبار از بروکسل؛ مخالفت لهستان با ادامه ریاست دونالد توسک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ مخالفت لهستان با ادامه ریاست دونالد توسک

دیدگاه یاروسولاف کاچینسکی، رهبر حزب حاکم «قانون و عدالت» در لهستان درباره ادامه ریاست دونالد توسک بر شورای اتحادیه اروپا، تصویب گزارش نهایی کمیته تحقیق درباره پرونده رسوایی شرکت آلمان فولکس واگن در پارلمان اروپا و نظر مارگاریتیس اسشیناس، سخنگوی کمیسیون اروپا درباره برنامه کمیسیون برای حفظ اتحاد کشورهای اروپایی پس از برکسیت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.