نشست نمایندگان پارلمان اروپا با گونتر اوتینگر

نشست نمایندگان پارلمان اروپا با گونتر اوتینگر
نگارش از Euronews

گونتر اوتینگر، نامزد کمیسیون اروپا برای تصدی پست کمیسر بودجه و منابع انسانی روز دوشنبه با حضور در پارلمان اروپا به پرسشهای نمایندگان پاسخ داد.

گونتر اوتینگر، نامزد کمیسیون اروپا برای تصدی پست کمیسر بودجه و منابع انسانی روز دوشنبه با حضور در پارلمان اروپا به پرسشهای نمایندگان پاسخ داد.

او درباره سخنرانی جنجالی اش در هامبورگ گفت: «درباره اظهاراتم در ماه اکتبر در هامبورگ باید بگویم که واقعا قصد توهین به کسی را نداشتم. واقعا از بیان آن اظهارات پشیمان هستم.»

برخی اظهارات آقای اوتینگر، کمیسر کنونی اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا در هامبورگ را نژادپرستانه خوانده اند. او سخنانی درباره ازدواج همجنسگرایان، زنان، منطقه والونی بلژیک و چینی ها بیان کرده بود.

مطالب مرتبط