پارلمان سوئیس قانون جدید مهاجرت به این کشور را تصویب کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان سوئیس قانون جدید مهاجرت به این کشور را تصویب کرد

پارلمان فدرال سوئیس روز جمعه قانون جدید مهاجرت به این کشور را تصویب کرد. بر اساس این قانون، کارفرمایان باید در زمان استخدام اولویت را به شهروندان سوئیسی بدهند. پیش نویس این قانون حتی سختگیرانه تر بود و دسترسی به بازار کار سوئیس را محدود می کرد.

مارگارتیس اسکیناس، سخنگوی کمیسیون اروپا در این زمینه گفت: «برخلاف پیش نویسی که تهیه شده بود، قانون جدید سهمیه ای برای ورود شهروندان اتحادیه اروپا به سوئیس در نظر نگرفته و همچنین نمی خواهد دسترسی به بازار این کشور را برای اروپایی ها محدود کند. این نشانه خوبی است.»

احزاب راست افراطی در سوئیس خواستار محدود شدن دسترسی شهروندان اروپایی به بازار کار کشورشان هستند.