رونمایی از برنامه هزار صفحه ای اتحادیه اروپا برای بخش انرژی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رونمایی از برنامه هزار صفحه ای اتحادیه اروپا برای بخش انرژی

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از برنامه هزار صفحه ای خود برای بخش انرژی رونمایی کرد. هدف اصلی این برنامه افزایش استفاده از انرژی ها پاک و در مقابل کاهش قابل توجه مصرف انرژی های فسیلی است.

بازوی اجرایی اتحادیه اروپا تلاش کرده این برنامه را مطابق اهداف پیمان تغییرات اقلیمی پاریس تنظیم کند. بر مبنای این برنامه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۴۰ درصد تولید گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند.

برای رسیدن به این هدف، کمیسیون اروپا ۲ راهکار پیشنهاد کرده است. نخست اینکه باید حداقل ۲۷ درصد کل انرژی مورد نیاز اتحادیه اروپا از طریق انرژی های پاک تولید شود و دوم اینکه حداقل ۳۰ درصد بهینه سازی مصرف سوخت انجام گیرد.