اخبار از بروکسل؛ برنامه کمیسیون اروپا برای جلوگیری از اسراف مواد غذایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ برنامه کمیسیون اروپا برای جلوگیری از اسراف مواد غذایی

برنامه کمیسیون اروپا برای جلوگیری از اسراف مواد غذایی، مطرح شدن موضوع بخشش بدهی های یونان و دیدار وزرای خارجه آلمان، روسیه، فرانسه و اوکراین، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.