اعتراض به لایحه ممنوعیت کامل سقط جنین در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض به لایحه ممنوعیت کامل سقط جنین در لهستان

موج اعتراضات نسبت به لایحه ای که سقط جنین را به شکل کامل در لهستان ممنوع می کند در حال گسترش است. هزاران نفر از شهروندان لهستانی با حضور در مقابل پارلمان این کشور مخالفتشان را با این لایحه ابراز کردند.

این لایحه خواستار ممنوعیت کامل سقط جنین حتی در مواردی همچون تجاوز است.

باربارآ نوآسکا، از سیاستمداران چپگرا با اشاره به عملکرد حزب حاکم گفت: «آنها (حزب حاکم) بربریت، دوران تاریکی، جاهلیت و طالبانیسم را تبلیغ می کنند. ما مخالف دیدگاه آنها هستیم. به این ایده نه بگوییم. یک صدا به افراطی گری نه بگوییم.»

روز دوشنبه بسیاری از زنان شاغل در ادارات دولتی، دانشگاه و رستورانها در اعتراض به این لایحه اعتصاب کردند و در محل کار خود حاضر نشدند.

بر اساس این لایحه برای زنانی که اقدام به سقط جنین کنند تا ۵ سال زندان در نظر گرفته شده است.

این لایحه توسط گروه «سقط جنین ممنوع» و با حمایت ۴۵۰ هزار امضاء به پارلمان پیشنهاد شده است.