طرح تقسیم پناهجویان در اروپا تغییر کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طرح تقسیم پناهجویان در اروپا تغییر کرد

مخالفت کشورهای شرق اروپا با طرح تقسیم پناهجویان موجب شد تا کمیسیون اروپا یک گام به عقب بردارد و برای جلب نظر این کشورها طرح اولیه خود را تغییر دهد.

بر اساس طرح جدید باید ۳۰ هزار پناهجو تا پایان سال آینده میلادی از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای اروپایی فرستاده شوند.

بر اساس طرح پیشین می بایست ۱۶۰ هزار پناهجو به دیگر کشورهای اروپایی فرستاده می شد. طرح تقسیم پناهجویان تاکنون شامل تنها ۵۶۵۱ نفر شده است.

دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر مهاجرت و امور داخلی در این زمینه گفت: «باید از طرح تقسیم پناهجویان حمایت کنیم، این طرح اجرا باید شود. واضح بگویم هیچ امتیازی ندادیم و همچنین نباید از سیاستها و اصول اولیه خود عقب نشینی کنیم.»

رابرت فیسو، نخست وزیر اسلواکی که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز گذشته گفت که طرح تقسیم پناهجویان از لحاظ سیاسی شکست خورده است.