فدریکا موگرینی: تقویت توان دفاعی به معنی رقابت با ناتو نیست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فدریکا موگرینی: تقویت توان دفاعی به معنی رقابت با ناتو نیست

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طرح افزایش همکاری های نظامی دفاع کرد و آن را در تضاد با فعالیت ها ناتو ندانست.

او گفت: «در حال تقویت توان دفاعی خود در داخل اتحادیه اروپا هستیم. تضادی بین این کار و همکاریمان با ناتو وجود ندارد و قصد رقابت با ناتو را هم نداریم. در واقع این کار موجب تقویت همکاری های مشترک می شود.»

بریتانیا مخالف سر سخت ایجاد یک ارتش واحد در اروپاست. میشل فالون، وزیر دفاع این کشور در این زمینه اظهار داشت: «به مخالفت خود با ایده ایجاد ارتش مشترک اتحادیه اروپا یا ستاد مشترک ارتش اتحادیه اروپا ادامه می دهیم. این ایده باعث تضعیف ناتو می شود. ناتو باید به عنوان اساس قدرت دفاعی ما باقی بماند.»

نشست وزرای دفاع اروپا در براتیسلاوآ، پایتخت اسلواکی، درحالی به پایان رسید که همچنان اختلاف زیادی درباره طرح افزایش همکاری مشترک نظامی وجود دارد.