اخبار از بروکسل؛ از انتصاب میشل بارنیه تا اخطار به لهستان

اخبار از بروکسل؛ از انتصاب میشل بارنیه تا اخطار به لهستان
نگارش از Euronews

در این برنامه اخبار از بروکسل، ابتدا گزارشی درباره انتصاب میشل بارنیه، سیاستمدار باتجربه فرانسوی به ریاست تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپا در گفتگوهای مربوط به برکسیت، ارائه خواهد…

در این برنامه اخبار از بروکسل، ابتدا گزارشی درباره انتصاب میشل بارنیه، سیاستمدار باتجربه فرانسوی به ریاست تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپا در گفتگوهای مربوط به برکسیت، ارائه خواهد شد.

جریمه نشدن اسپانیا و پرتغال با وجود تخلف بودجه ای که داشتند و دیدگاه فرانس تیمرمانس، معاون اول رئیس کمیسیون اروپا درباره قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی در لهستان، موضوعات دیگر این برنامه هستند.

مطالب مرتبط