کمیسیون اروپا، اسپانیا و پرتغال را جریمه نخواهد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا، اسپانیا و پرتغال را جریمه نخواهد کرد

کمیسیون اروپا با وجود تخلف بودجه ای اسپانیا و پرتغال، ترجیح داد که این دو کشور را در وضعیت فعلی جریمه نکند. مادرید و لیسبون در سال گذشته میلادی، سقف تعیین شده برای کسری بودجه را رعایت نکردند. بر اساس قوانین اروپا امکان داشت این دو کشور تا سقف ۲ دهم درصد تولید ناخالص داخلی شان جریمه شوند.

پی یر مسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی و مالی در این زمینه گفت: «جریمه، حتی جریمه ای نمادین تاثیری بر اتفاقاتی که افتاده نمی گذاشت. مردمی که در سالهای اخیر رنج زیادی کشیدن با این جریمه موافق نبودند. به این نتیجه رسیدیم در زمانی که مردم با دید تردید به اتحادیه اروپا می نگرند سیاست تنبیه را در پیش نگیریم.»

اسپانیا سال گذشته بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی اش، کسری بودجه داشت. کسری بودجه پرتغال هم ۴/۴ دهم درصد بود. کمیسیون اروپا یک سال به این دو کشور مهلت داده تا کسری بودجه خود را مطابق قانون، به کمتر از ۳ درصد برسانند.