امضای نخستین تفاهم نامه همکاری میان ناتو و اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امضای نخستین تفاهم نامه همکاری میان ناتو و اتحادیه اروپا

نخستین تفاهم نامه همکاری میان ناتو و اتحادیه اروپا روز جمعه در ورشو، پایتخت لهستان به امضا رسید.

افزایش همکاری ها در دریای مدیترانه با هدف کنترل موج ورود پناهجویان به اروپا یکی از مفاد این تفاهم نامه است.

مارسین زابروسکی، کارشناس «مرکز بررسی سیاستهای اروپا» معتقد است که جدالهای میان قبرس و ترکیه مانع همکاری این دو نهاد بوده است.

آقای زابروسکی گفت: «مناقشات سیاسی میان قبرس و ترکیه مانع همکاری بین ناتو و اتحادیه اروپا شده بود، دو نهادی که اکثر اعضای آنها یکی هستند. این عدم همکاری همچنین موجب دوباره کاری و عدم استفاده منطقی از امکانات شده بود.»