اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ زلزله برکسیت

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ زلزله برکسیت
نگارش از Euronews

تمامی رویدادهای اتحادیه اروپا تحت الشعاع پیروزی برکسیت قرار گرفته است.

تمامی رویدادهای اتحادیه اروپا تحت الشعاع پیروزی برکسیت قرار گرفته است. قرار است نشست سران کشورهای اروپایی روز سه شنبه آینده در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شود. اما پیش از آن رهبران سه قدرت اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا با هم دیدار خواهند کرد.

اخبار، واکنش ها و گفتگوها در این زمینه را در برنامه «اتحادیه اروپا در یک نگاه» دنبال کنید.

مطالب مرتبط