پارلمان اروپا درباره «اسناد پاناما» تحقیق می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان اروپا درباره «اسناد پاناما» تحقیق می کند

طرح تشکیل کمیسیون تحقیق درباره اسناد پاناما با کسب اکثریت آرا در جلسه روز چهارشنبه پارلمان اروپا به تصویب رسید. این کمیسیون از ۶۵ نماینده تشکیل می شود و یک سال هم فرصت خواهد داشت تا ابعاد مختلف اسناد مناقشه برانگیز پاناما را مورد بررسی قرار دهد.

سیوین گیگوید، نماینده آلمانی پارلمان اروپا درباره وظیفه این کمیسیون گفت: «تحقیقات باید مشخص کند که به چه نحوی قوانین مبارزه با پولشویی در اروپا به شکل سیستماتیک نقض شده است. خبرنگاران فاش کردن که می توان از طریق باز کردن حساب بانکی و تاسیس شرکت های مخفی، یک پناهگاه مالیاتی برای کسانی که سود هنگفت می برند ایجاد کرد.»

اسناد پاناما که توسط جمعی از خبرنگاران افشا شد، نشان می دهد که چگونه ثروتمندان و افراد بانفوذ با استفاده از نقص قوانین مالیاتی، ثروتشان را مخفی می کنند.