وضعیت بحرانی پیر شدن جمعیت در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وضعیت بحرانی پیر شدن جمعیت در اروپا

تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۰ درصد جمعیت اروپا ۶۵ سال یا بیشتر سن داشته باشند، یعنی ‫نزدیک به یکصد میلیون نفر شهروند سالخورده که این رقم خیلی بیشتر از تعداد کودکان است.

اگر نرخ تولد پایین بماند و امید به زندگی همچنان افزایش یابد، شکل هرم سنی در اروپا به کلی تغییر خواهد کرد. اروپا ۹ سال دیگر چنین وضعی خواهد داشت بطوریکه تا سال ۲۰۶۰ میلادی با رشد منفی جمعیت روبرو خواهیم بود، با کاهش واقعی جمعیت، آنهم به رغم مهاجرانی که تخمین زده می شود تا آن موقع به اروپا بیایند. این در عمل یعنی کافی نبودن تعداد کسانی که باید در آینده برای تأمین مالی بازنشستگان کار کنند و در نتیجه فشار زیاد به نظام مراقبتهای بهداشتی وارد می شود.

چه اقدامی باید صورت گیرد؟ یک راه حل ساده و شاید بیش از حد ساده این است: «بچه دار شوید.»
این همان حرفی است که دولت مجارستان به مردم می زند. دولت محافظه کار ویکتور اوربان به خانواده هایی که سومین فرزندشان را به دنیا بیاورند سی و دو هزار یورو کمک هزینه می دهد. در گزارشی از مجارستان می بینیم که موافقان و مخالفان سیاست دولت چه نظری دارند.

از سوی دیگر در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مثل یونان، به علت شرایط بد اقتصادی مردم نمی خواهند بچه دار شوند و بازنشگان هم به زحمت می توانند روزگار بگذرانند.

یونان نه راه پس دارد و نه راه پیش: زنان بچه دار نمی شوند، جمعیت پیر شده است و اقتصاد در بحران است. بطوری که دولت مجبور شده حقوق بازنشستگی را کم کند. ۲۵ درصد جمعیت هم بیکار است، در نتیجه چیزی از آنها عاید صندوق های بازنشستگی نمی شود. آیا یونان در مسیر بدون بازگشت گرفتار شده است؟ در گزارش دیگری در این برنامه «کندوکاو» به دنبال پاسخی برای این پرسش می گردیم.

در بخش پایانی این برنامه «کندوکاو» هم این پرسش را با رئیس بخش سیاستهای اجتماعی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح می کنیم که چه راهکارهایی در اروپا برای مواجهه با مشکل پیر شدن جمعیت باید اتخاذ شود.