استفاده کمیسیون اروپا از آموزش برای مبارزه با افراط گرایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
استفاده کمیسیون اروپا از آموزش برای مبارزه با افراط گرایی

کمیسیون اروپا می خواهد از طریق «آموزش» به مبارزه با افراطی گری در بین مسلمانان بپردازد و بر این اساس، به کشورهای عضو پیشنهاد ارائه کمک داده است.

از نظر تیبور ناوراسیکس، کمیسر آموزش اتحادیه اروپا باید به دانش آموزان تفکر انتقادی، سواد رسانه ای و ارزش های یک جامعه دموکراتیک آموزش داده شود و الگوهای مثبت در جوامع محلی به دانش آموزان معرفی شوند.

کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که بخشی از منابع مالی برنامه اراسموس اتحادیه اروپا صرف این کار شود. تیبور ناوراسیکس، کمیسر اروپا در امور آموزش، فرهنگ، ورزش و جوانان گفت: «ما می توانیم فصل جدیدی در برنامه های اراسموس باز کنیم و تا مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو را صرف برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزشی کنیم تا بهترین ابتکارات به اشتراک گذاشته شود و افرادی که می توانند به عنوان الگو در جوامع محلی خدمت کنند، بسیج شوند.»

در چهارچوب این برنامه و با استفاده از آموزش های اینترنتی می توان میان حدود ۳۰۰ هزار معلم در سطح اتحادیه ارتباط برقرار کرد.

این برنامه که می تواند هماهنگ با استراتژیهای ملی برای مبارزه با افراط گرایی عمل کند، در دستور کار نشست هفته آینده وزیران آموزش ۲۸ کشور عضو این اتحادیه است.