سقط جنین، موضوعی چالش برانگیز در اروپای قرن بیست ویکم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سقط جنین، موضوعی چالش برانگیز در اروپای قرن بیست ویکم

ممنوعیت کامل سقط جنین یعنی زنان دیگر اجازه این کار را نخواهند داشت، حتی اگر به آنها تجاوز شده باشد یا بارداری جانشان و سلامتشان را خطر بیندازند، یا جنین دچار ناهنجاری باشد و نوازد پس از تولد بمیرد. عده ای معتقدند که چنین قانونهایی افراطی است، اما همه اینطور فکر نمی کنند: در اروپای قرن بیست و یکم سقط جنین همچنان موضوعی اختلاف برانگیز است.

آیا سقط جنین باید ممنوع شود یا نه؟ در لهستان مسئله این است. مخالفان سقط جنین در این کشور مشغول جمع آوری امضا هستند تا پارلمان را مجبور کنند قوانین مربوط به سقط جنین را در این کشور سخت تر کند.

در این برنامه «کندوکاو» به ابتدا لهستان می رویم که در آن طرفداران حقوق زنان و طرفداران حق کودک متولد نشده مبارزات خود را به خیابانها کشانده اند. سپس به مالت می رویم تنها کشور اتحادیه اروپا که هر نوع سقط جنین در آن کاملا غیرقانونی است.