نخست وزیر بلژیک: ما کوتاهی نکرده ایم

نخست وزیر بلژیک: ما کوتاهی نکرده ایم
نگارش از Euronews

دو هفته پس از حملات تروریستی در فرودگاه و ایستگاه متروی بروکسل، شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، ضمن تکذیب هرگونه کوتاهی در سیستم امنیتی کشور گفت بروکسل

دو هفته پس از حملات تروریستی در فرودگاه و ایستگاه متروی بروکسل، شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، ضمن تکذیب هرگونه کوتاهی در سیستم امنیتی کشور گفت بروکسل در این فجایع تنها نیست.

شارل میشل، نخست وزیر بلژیک گفت: “نمی توانم بپذیرم که این مشکل عمده تنها یک کشور است. دیگر کشورها هم با این فاجعه و پیامد های آن روبرو بوده اند. این کشورها توانسته اند از این وقایع درس بگیرند. ما هم در بلژیک همین کار را خواهیم کرد.”

رودی فرفورت، فرماندار منطقه بروکسل که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت از هفته آینده حرکت سیستم متروی بروکسل بحال عادی باز خواهد گشت: “نکته، قابلیت فنی سیستم مترو نیست بلکه ملاحظات امنیتی در خطوط آن است.”

بیش از سی نفر در جریان حملات تروریستی دو هفته پیش در بروکسل کشته شدند.

مطالب مرتبط