اتحادیه اروپا کمکهای مالی خود به ترکیه را دو برابر خواهد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا کمکهای مالی خود به ترکیه را دو برابر خواهد کرد

در پایان کنفرانس سران اتحادیه اروپا و ترکیه، اتحادیه اروپا وعده داده است که میزان کمکهای مالی خود به ترکیه برای کمک به آوارگان سوری را دو برابر کند.

در مقابل، ترکیه همه پناهجویان غیرقانونی را از یونان خارج و در خاک خود جای خواهد داد تا اتحادیه اروپا تقاضانامه های آنها را بررسی کند.

احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه در بدو ورود به محل کنفرانس گفت: “کنفرانس نشان می دهد که تا چه حد ترکیه و اتحادیه اروپا برای یکدیگر مهم و ارزشمندند. ما با چالشهای بسیاری روبرو هستیم. تنها راه رویارویی با آن، همبستگی است. مطمئنم با این چالشها از طریق همکاری روبرو خواهیم شد. ترکیه آماده است تا با اتحادیه اروپا همکاری کند. ترکیه آماده است تا به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید.”

در این میان، دهها هزار آواره در مرز میان یونان و مقدونیه در بن بست قرار گرفته اند زیرا مقدونیه مرز خود را با یونان بسته است.

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا در واکنش به انتقادات و اظهار نگرانی هایی که در مورد این طرح شده است گفت: “پناهجویانی که توسط قاچاقچیان انسان به یونان آورده می شوند، به ترکیه بازگردانده خواهند شد تا رسما در آن کشور ثبت هویت کرده و سپس به اروپا منتقل شوند تا درخواستهایشان برای اسکان بررسی شود. هدف مبارزه با قاچاقچیان است نه مهاجران.”

برغم توافقهایی که صورت گرفته، هنوز مشخص نیست که این طرح چگونه به مرحله عمل گذاشته خواهد شد.