مجله هفتگی اروپا؛ حملات تروریستی در پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ حملات تروریستی در پاریس

حملات تروریستی در پاریس ، یافتن رد آن در بلژیک، و واکنش اروپا در قبال آن موضوع گزارشهای مجله هفتگی اروپاست.