سخنرانی پادشاه اسپانیا در پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سخنرانی پادشاه اسپانیا در پارلمان اروپا

خبر کوتاه

پادشاه اسپانیا در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ بر اهمیت همبستگی و ادغام اروپا تاکید کرد.

فیلیپه، پادشاه اسپانیا گفت: “بخوبی آگاهید که اسپانیا و مردمش از نظر فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی و سیاسی اروپایی هستند. نمی توان اسپانیا را بدون اروپا و اروپا را بدون اسپانیا تصور کرد. من اروپایی هستم چون اسپانیایی هستم.”

پادشاه اسپانیا همچنین گفت اروپا در مرحله ای قرار گرفته است که بدون همبستگی و اذغام کامل توانایی رویارویی با چالشهای اقتصادی و امنیتی را نخواهد داشت.