اسکان پناهجویان به بلژیک در داخل ساختمانی ویژه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسکان پناهجویان به بلژیک در داخل ساختمانی ویژه

دولت بلژیک حدود پانصد پناهجو را که تاکنون در پارکی در بروکسل اسکان یافته بودند، به ساختمانهای ویژه انتقال می دهد.

یک پناهجو به یورونیوز گفت: “خیلی خوب است که خانواده ما، بچه ها، در ساختمانها پناه می گیریم. هوا رو به سردی بود و با دزدی، خشونت و دعوا شرایط به وخامت می گرایید.”

ساختمان محل اسکان آوارگان بزودی آماده شده و خدمات به آنها از پارکها به داخل این ابنیه منتقل خواهد شد.

در میان خدماتی که به آوارگان داده می شود، غذا، لباس، آموزش برای کودکان و کمکهای پزشکی است.

مدیر موسسه “کمکهای پزشکی برای همه” می گوید: “ موسسه ما جایی برای ملاقات با بیماران خواهد داشت. بنگاه خیریه “آکسفم” لباس در اختیار آوارگان می گذارد و در مدارس به بچه ها و بزرگسالان زبانهای فرانسه و فلامان ( زبانهای ملی بلژیک) یاد می دهند.”

درب ساختمان مذکور که یکهزار متر مربع مساحت دارد، شبها بسته خواهد بود.