اسکان یکصد و بیست هزار مهاجر در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسکان یکصد و بیست هزار مهاجر در اروپا

در حالی که کشورهای عمده عضو اتحادیه اروپا هر یک خود را برای پذیرش دهها هزار مهاجر آماده می کنند، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز سه شنبه گفت که اسکان یکصد و بیست هزار آواره تنها گام نخست است.

آلمان، فرانسه، اسپانیا و لهستان بیشترین سهم را در پذیرش موج اخیر مهاجر که بالغ بر ۱۲۰ هزار آواره عمدتا از سوریه و شمال آفریقا می شود، تقبل کرده اند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا قرار است روز چهارشنبه مسئله مهاجرت به اروپا را در نطق سالیانه اش مطرح کند. هدف کمیسیون، ترغیب همه کشورهای اتحادیه اروپا به پذیرش آوارگان است.

در این میان، استفان دو میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه، گفت: “همه می دانیم که اروپا بیشتر از این می تواند کمک کند. نخست، همانطور که آژانس آوارگان سازمان ملل پیشنهاد کرده است، باید آوارگان را همه جا با حفظ حرمتشان پذیرفت، و سپس، اروپا به آنها کمک مالی بدهد.”

اما در اروپا در مورد پذیرش مهاجران اختلاف نظر وجود دارد. چهار کشور اتحادیه اروپا از جمله مجارستان از پذیرش پناهجویان جدید سرباز زده اند.