مجله هفتگی اروپا؛ بحران پناهجویان

مجله هفتگی اروپا؛ بحران پناهجویان
نگارش از Euronews

در ابتدای این برنامه، گزارشهایی درباره سفر مقامات اروپایی به بندر کاله فرانسه و یونان، مشکلات رانندگان کامیون که عازم بریتانیا هستند و سفر پر حاشیه

در ابتدای این برنامه، گزارشهایی درباره سفر مقامات اروپایی به بندر کاله فرانسه و یونان، مشکلات رانندگان کامیون که عازم بریتانیا هستند و سفر پر حاشیه ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان به بروکسل ارائه خواهد شد.

گفتگو با سرخیو کریرا، کارشناس مرکز مطالعات اروپایی درباره امکان انجام اصلاحات در پیمان دوبلین و شنگن موضوع دیگر این برنامه است.

مطالب مرتبط