رییس شورای اروپا: حداقل باید ۱۰۰ هزار پناهنده بین کشورهای اروپایی تقسیم شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رییس شورای اروپا: حداقل باید ۱۰۰ هزار پناهنده بین کشورهای اروپایی تقسیم شود

خبر کوتاه

چهار ماه پیش رهبران اروپایی درباره نحوه تقسیم ۴۰ هزار پناهنده به توافق نرسیدند. اکنون دونالد توسک، رئیس شورای اروپا رهبران این قاره را به حفظ همبستگی فرا می خواند و می گوید که باید از پناهجویان بیشتری استقبال کرد.

او اظهار داشت: «حداقل باید ۱۰۰ هزار پناهنده بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم شود. در صورت عدم تمایل رهبران به این کار دیگر شعار همبستگی بی معنا خواهد بود.»

از سوی دیگر، گفته می شود که کمیسیون اروپا برای پاسخ به بحران جاری قصد دارد هفته آینده پیشنهادی را مبنی بر تقسیم ۱۶۰ هزار پناهنده ارائه کند. از این تعداد ۵۴ هزار نفر در مجارستان، ۳۹ هزار و ۶۰۰ تن در ایتالیا و ۶۶ هزار و ۴۰۰ نفر دیگر هم در یونان هستند.