امنیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین به خطر افتاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امنیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین به خطر افتاد

چهار خودروی زرهی متعلق به سازمان امنیت و همکاری اروپا، در ناحیه ای مورد مناقشه در شرق اوکراین شبانه به آتش کشیده شدند. ماهها است که نیروهای این سازمان با استقرار در دونستک و حوالی آن بر اجرای پیمان «آتش بس میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان» نظارت دارند.

الکساندر هاگ، معاون بخش نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین می گوید: «این تازه ترین رویداد از سری حوادثی است که امنیت و اموال سازمان امنیت و همکاری اروپا را به مخاطره می اندازد. مانند تهدیدی به نظر می رسد که می خواهد این سازمان را در مسیر پیشبرد اهدافش در منطقه متوقف کند. به روشنی می گویم که سازمان امنیت و همکاری اروپا در این برهه از دونتسک بیرون نخواهد رفت.»

پیش از این، در اعتراض به آنچه که «سکوت و چشم بسته ماندن سازمان امنیت و همکاری در قبال حوادث اوکراین» نامیده شد، تجمعاتی در کی یف برگزار شد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا به شکل ویژه به مسایل امنیتی می پردازد و پرداخت به موضوعاتی چون کنترل اسلحه، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد را نیز در دستور کار دارد.

این سازمان هفته پیش تأیید کرد که جدایی طلبان از نواحی سکونت خود به سمت نیروهای دولتی اوکراین آتش گشوده اند.