تشکیل گروه پارلمانی جدید راستگراها در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تشکیل گروه پارلمانی جدید راستگراها در اروپا

حدود یک سال پس از انتخابات پارلمان اروپا، مارین لوپن، نماینده پارلمان و رهبر حزب راستگرای جبهه ملی، و خیرت ویلدرز، رهبر حزب راستگرای هلند، یک گروه پارلمانی موسوم به “گروه ملل و آزادی” تشکیل داده اند.

خانم لوپن گفت: “این گروه نماینده یک نیروی پرقدرت سیاسی، و بمراتب در موقعیت بهتری نسبت به گذشته است. تشکیل این گروه خبر خوبی برای احزاب ما، برای کشور ما، برای مردم ما و برای آزادی است.”

آقای ویلدرز، رهبر حزب راستگرای آزادی که برخلاف خانم لوپن در میان نمایندگان پارلمان اروپا قرار ندارد گفت: “در دست گرفتن کنترل مرزهایمان، پولمان و قوانینمان که اتحادیه اروپا آنها را می خواهد… اینها را می خواهیم بازپس بگیریم. آغاز رهایی اینجا و امروز است. این یک روز و یک لحظه تاریخی است.”

اکنون با پیوستن یک نماینده سابق حزب استقلال بریتانیا و دو نماینده از لهستان، خانم لوپن موفق به تشکیل گروه پارلمانی خود شده است.

نماینده بریتانیا گفت با اخراج پدر ضد یهود خانم لوپن از حزب، راه را برای پیوستن به گروه خانم لوپن هموار دیده است. وی اظهار داشت: “خیلی خوشحالم که پدر مارین اخراج شده است. این، انتخاب را برایم آسانتر کرد.”

در اوایل ماه گذشته، حزب جبهه ملی فرانسه، آقای ژان ماری لوپن را بخاطر تکرار اظهارات بیست سال پیشش که اتاقهای گاز آلمان نازی را تنها جزئیات تاریخی خواند، از عضویت در حزب خلع کرد.