مجله هفتگی اروپا؛ تفاهم بین قدرتهای جهانی و ایران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ تفاهم بین قدرتهای جهانی و ایران

در ابتدای این برنامه، دو گزارش درباره بحران بدهی های یونان و پایان سهمیه بندی شیر و کمک نهادهای اروپایی به دامداران این قاره ارائه خواهد شد.

گزارشی از نمایش «جهاد» تازه ترین اثر کارگردان بلژیکی، خطر گروههای افراطی برای دمکراسی جوان تونس و امضای بیانیه «تفاهم مشترک» بین قدرتهای جهانی و ایران، از موضوعات دیگر این برنامه است.