جامعه بین الملل در صدد بازگرداندن آرامش به لیبی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جامعه بین الملل در صدد بازگرداندن آرامش به لیبی است

با بالا گرفتن آتش مخاصمات در لیبی و کاهش شدید تولیدات و صادرات نفتی این کشور، جامعه بین الملل بیش از پیش در صدد یافتن راه حلی بر این کشور جنگ زده است.

رئیس هیئت حمایتی سازمان ملل در لیبی می گوید: “همراه با قدرت قانون، همراه با قدرت مجریه، پیشنهاد می کنیم یک شورا (فراگیر) از شهرداری های لیبی تشکیل شود. فکر می کنم گروهی که در اینجا اجتماع کرده اند، نقطه آغازی عالی برای این شهرداری باشند.”

شهرداران سی و یک شهر از سراسر لیبی در بروکسل گردهم آمده اند تا ایجاد این نهاد فراگیر را مورد بحث قرار دهند.

دو تن از این شهرداران به گزارشگر یورونیوز گفتند چنین نهادی می تواند در صورت شکست مذاکرات مراکش، وارد امور شود و یک دولت جدید تشکیل دهد. این نهاد باید در انتصاب وزرای دولت هم شرکت داشته باشد. در عین حال به گفته این شهرداران، آنها می توانند از نفوذشان برای متوقف کردن آتش مخاصمات استفاده کنند.

بدنبال دخالت نظامی غرب در لیبی که منجر به سقوط سرهنگ قذافی شد، لیبی همچنان در آتش درگیری میان گروههای مسلح می سوزد.